ارائه خدمات مشاوره اي فناوري اطلاعات و ارتباطات

ارائه خدمات طراحي، توسعه و پیاده سازي انواع سامانه ها و نرم افزارهاي تحت وب و وب سایت

ارائه خدمات ارزش افزوده پیام کوتاه تحت وب

 

تلفن همراه :                                     09139999657

تلفن همراه :                                       09132691215

تلفن دفتر :                                       03135253825

آدرس ایمیل :                mail[a]farzadtaheri.ir